Pelialan opinnäytekilpailu 2016 / Game Studies Thesis Competition 2016

Taas etsitään parhaita peliaiheisia lopputöitä! Neljäs vuosittainen pelialan opinnäytekilpailu tekee näkyväksi pelien parissa tehtävää korkeatasoista suomalaista koulutus- ja tutkimustyötä. Kilpailun järjestävät yhteistyössä pelitutkimuksen verkosto DiGRA Finland ja Suomen pelialan keskus Neogames.

Vaatimukset: Kilpailuun hyväksytään niin suomalaisten yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen peliaiheiset opinnäytetyöt. Kilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty kalenterivuoden 2015 aikana (1.1.-31.12.2015). Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä perustutkinnon valmistumiseen liittyvää lopputyötä. Kilpailuun ei siten voi osallistua opintoihin muuten liittyvällä projektityöllä tai muulla vastaavalla suorituksella. Samaten väitöskirjat on rajattu kilpailun ulkopuolelle. Opinnäytteen tulee tavalla tai toisella liittyä peleihin. Tutkimuskohteeksi voivat asettua pelit itsessään, niiden pelaaminen, niiden tekeminen tai jokin muu peleihin elimellisesti liittyvä ilmiö. Työ voi olla otteeltaan esimerkiksi teoreettinen, soveltava tai kokeellinen.

Kategoriat ja palkinnot: Palkintoja jaetaan kahdessa kategoriassa: yliopistoista valmistuneet työt (pro gradut ja diplomityöt) ja ammattikorkeakoulun lopputyöt. Tunnustukseen sisältyy rahapalkinto (tarkka summa varmistuu myöhemmin), joka voidaan jakaa yhden tai useamman palkitun kesken. Palkitun opinnäytteen tekijälle on varattu mahdollisuus esitellä työtään keväällä 2016 järjestettävässä Pelitutkimuksen päivässä.

Aikataulu: Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi 12.2.2016 mennessä. Työn asettaa ehdolle ensisijaisesti työn tekijä. Jos työtä ehdottaa esimerkiksi työn ohjaaja, toivomme, että töitä ilmoitetaan yksi per oppiaine/koulutusohjelma.

Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16200/lomake.html. Liitä mukaan myös tarkastajien lausunnot, jos nämä ovat saatavissa. Raadilla on oikeus hylätä myöhässä tai puutteellisina toimitetut ehdotukset.

Yhteystiedot: Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailuraadin sihteeri, dosentti Olli Sotamaa (olli.sotamaa@uta.fi).

*** *** ***
The search for the best Finnish games related bachelor and master theses is on again! The fourth annual Game studies thesis competition, organized by DiGRA Finland and Neogames, aims at highlighting the highest accomplishments of Finnish games research and education.

Requirements: We are looking for an ambitious games-related thesis accepted between 1.1.2015 and 31.12.2015 in a Finnish higher education institution (this includes both universities and the universities of applied sciences). The focus can be e.g. on games themselves, in playing them, or in developing them.

Categories and prizes: Acknowledgements are awarded in two categories: one for universities and one for universities of applied science. The best thesis will be awarded a monetary prize (the exact sum tba). In addition, the author of the best thesis will have an opportunity to present her/his work in the Finnish Game Research Day organised in the spring 2016.

Schedule: The submission deadline is 12.2.2016.

Enrolment: Fill in the submission form at: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16245/lomake.html. We suggest you also provide the evaluation statements of the thesis (if available).

Contact info: For further information contact Olli Sotamaa (olli.sotamaa@uta.fi).

Advertisements

Opinnäytekilpailu 2015 ratkennut!

LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2015 – HETI VAPAA

Vuoden 2015 pelialan opinnäytekilpailun voittajiksi selvisivät Otso Hannula Aalto-yliopistosta ja Minttu Meriläinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

– Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna ennätysmäärä lopputöitä, ja töiden taso oli kauttaaltaan korkea. Tutkielmat edustivat huomattavan monia tieteenaloja tietojenkäsittelystä hoitotieteeseen ja markkinoinnista historiatieteeseen. Voittajatöissä arvostimme eritoten tietoista pyrkimystä lähteä laajentamaan pelitutkimuksen kenttää uusiin suuntiin, palkintoraadin puheenjohtaja dosentti Olli Sotamaa toteaa.

Yliopistosarjan voittanut Otso Hannulan diplomityö “Game Structure in Knowledge Co-creation” käsittelee pelillisten rakenteiden roolia tiedon yhteisluomisessa. Tietotyön yleistymisen myötä tiedon luomiseen, jalostamiseen ja jakeluun liittyvien mallien ja menetelmien merkitys on nopeasti kasvanut. Hankkeessa kehitetyn tiedonluomispelin kautta Hannula tutkii, miten pelillisyyttä voidaan hyödyntää palvelusuunnittelussa. Palkintoraati kiittää eritoten Hannulan ennakkoluulotonta pyrkimystä rakentaa siltaa yhteiskehittämisen menetelmien, peli-perustaisen oppimisen ja pelitutkimuksen välille.

Ammattikorkeakoulusarjan voittajaksi selvisi Minttu Meriläisen tutkielma ”Väriopin soveltaminen pelinkehityksessä”. Meriläinen tutkii ensin ihmisen värinäköä ja väriopin sovelluksia ja esittää tämän perusteella tarkkanäköisiä havaintoja videopelien väriteemojen suunnittelusta. Tutkielma nostaa esiin esteettömän suunnittelun periaatteita ja osoittaa, miten videopelien visuaalisessa suunnittelussa voidaan ottaa huomioon värinäön poikkeamista kärsivät pelaajat. Työssä esitetyt suositukset eivät ainoastaan laajenna pelien pelaajakuntaa, vaan hyvin omaksuttuina ne voivat myös osaltaan tehostaa pelinkehitysprosessia.

Pelialan vuosittaiset opinnäytepalkinnot jaettiin nyt kolmannen kerran. Palkinnon jakavat yhteistyössä pelitutkijoiden verkosto DiGRA Finland sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 35 työtä kuudestatoista eri oppilaitoksesta.

Pelialan opinnäytekilpailu 2015 / Game Studies Thesis Competition 2015

[In English below]

Kolmatta kertaa järjestettävä pelialan opinnäytekilpailu tekee näkyväksi pelien parissa tehtävää korkeatasoista suomalaista koulutus- ja tutkimustyötä. Kilpailun järjestävät yhteistyössä pelitutkimuksen verkosto DiGRA Finland ja Suomen pelialan keskus Neogames. Opinnäytekilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty kalenterivuoden 2014 aikana (1.1.-31.12.2014).

Tunnustukseen sisältyy 800 euron rahapalkinto, joka voidaan jakaa yhden tai useamman palkitun kesken. Palkitun opinnäytteen tekijälle on varattu mahdollisuus esitellä työtään keväällä 2015 järjestettävässä Pelitutkimuksen päivässä.

Kilpailuun hyväksytään niin suomalaisten yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen peliaiheiset opinnäytetyöt. Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä perustutkinnon valmistumiseen liittyvää lopputyötä. Kilpailuun ei siten voi osallistua opintoihin muuten liittyvällä projektityöllä tai muulla vastaavalla suorituksella. Samaten väitöskirjat on rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Opinnäytteen tulee tavalla tai toisella liittyä peleihin. Tutkimuskohteeksi voivat asettua pelit itsessään, niiden pelaaminen, niiden tekeminen tai jokin muu peleihin elimellisesti liittyvä ilmiö. Työ voi olla otteeltaan esimerkiksi teoreettinen, soveltava tai kokeellinen.

Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi 13.2.2015 mennessä. Työn voi asettaa ehdolle joko työn tekijä itse tai vaihtoehtoisesti oppiaine/koulutusohjelma tekijän suostumuksella. Kilpailutyöt lähetetään pdf-muodossa osoitteeseen: digra.finland(a)gmail.com

Jos lopputyön tarkastajien lausunnot on saatavissa, nämä tulee toimittaa kilpailutyön yhteydessä. Mukaan tulee lisäksi liittää työn tekijän ajantasaiset yhteystiedot. Raadilla on oikeus hylätä myöhässä tai puutteellisina toimitetut ehdotukset.

Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailuraadin sihteeri, dosentti Olli Sotamaa (olli.sotamaa@uta.fi).


 

Game Studies Thesis Competition 2015

In order to parade the excellence of Finnish games research and education DiGRA Finland and Neogames Finland Ry have joined forces to award the best Finnish games related bachelor or master thesis through an annual competition.

Prizes: The best thesis will be awarded a monetary prize (this years’ prize sum is 800 euros that will be split between the winners). In addition, the author of the best thesis will have an opportunity to present her or his work in the Finnish Game Research day organised in the spring 2015.

Requirements: We are looking for an ambitious games-related thesis accepted between 1.1.2014 and 31.12.2014 in a Finnish higher education institution (this includes both universities and the universities of applied sciences). The focus can be e.g. on games themselves, in playing them, or in developing them.

Selection process: The decision is made by a peer review panel of experts co-ordinated by Neogames and DiGRA Finland. Based on the reviews, finalists will be short-listed and awarded by the panel.

Documents for submission: 1) the thesis as a single pdf file, 2) the evaluation statements of the thesis (if available) and 3) up-to-date contact details of the author.

Submission details: Send your submission to digra.finland@gmail.com.

Submission deadline: 13.2.2015.

Contact: For further information contact Olli Sotamaa (olli.sotamaa@uta.fi).

Pelitutkimuksen opinnäytepalkinnot jaettu!

LEHDISTÖTIEDOTE 7.4.2014 – HETI VAPAA

Vuoden 2014 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnettiin Usva Frimanille Turun yliopistosta ja Emilia Nurmiselle Tampereen ammattikorkeakoulusta.
– Palkituissa töissä on tartuttu ajankohtaisiin, pelikulttuurin ja –teollisuuden murrosta valottaviin aiheisiin. Työt osoittavat, että suomalaisissa oppilaitoksissa tehdään kunnianhimoista ja korkeatasoista työtä pelien parissa, palkintoraadin puheenjohtaja dosentti Olli Sotamaa toteaa.

Usva Frimanin pro gradu –sarjan voittajatyö ”Pelimaailmojen fantastiset naiset: Digitaalisten pelien hahmoesitykset ja niiden tutkimus” käsittelee pelihahmojen suunnittelua ja eritoten sukupuolen esittämistä. Frimanin aihe on ajankohtainen ja monisyinen ja hänen tarkastelunsa on seikkaperäistä ja asiantuntevaa. Tutkimus ei pysähdy vain tarkastelemaan nykyaikaisen pelikulttuurin kipupisteitä, vaan se myös esittelee konkreettisia tapoja kohti vähemmän stereotyyppisten hahmojen suunnittelua. Raati kiittää lausunnossaan Frimanin kunnianhimoista tutkimusotetta ja rohkeutta kehittää omannäköistä menetelmällistä lähestymistapaa.

Ammattikorkeakoulusarjan voittajaksi selvisi Emilia Nurmisen opinnäytetyö ”Marketing in Game Design”. Vaikka aihe sinällään on askarruttanut pelintekijöitä peliteollisuuden alkuajoista lähtien, peliteollisuuden dynamiikan ja liiketoimintamallien nopeasti muuttuessa teema on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Nurminen tarkastelee pelisuunnittelun ja markkinoinnin suhdetta alan viimeaikaisen kirjallisuuden valossa eikä epäröi soveltaa oppeja käytännön pelisuunnittelutyöhön. Palkintoraati kiittää työtä peliteollisuuden toimintatapojen ja tuotantologiikan laaja-alaisesta tuntemuksesta. Vaikka markkinointi ja pelisuunnittelu ovat nykypäivänä usein erottamattomasti toisiinsa kietoutuneita, molempia osa-alueita ymmärtäviä asiantuntijoita on edelleen harvassa.

Pelialan vuosittaiset opinnäytepalkinnot jaettiin nyt toisen kerran. Palkinnon jakavat yhteistyössä pelitutkijoiden verkosto DiGRA Finland sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames. Kilpailuun lähetettiin töitä kahdeksasta eri oppilaitoksesta. Lopputöiden aihepiirit vaihtelivat tietojenkäsittelystä liiketalouteen ja viestinnästä fysioterapiaan.